Securitate

Acasa
Sisteme de permisiuni

Permiteți sau interziceți accesul utilizatorilor la diverse parți din aplicații.

Accesul controlat este o tehnică de securitate pentru a stabili cine poate vizualiza sau utiliza diverse resurse. Scopul este de a minimiza riscul de securitate reprezentat de accesul neautorizat la informații confidențiale.

Am implementat cu succes sisteme de permisiuni de tipul RBAC (Role-based access control) în diverse organizații și sisteme. Acesta restricționează accesul la resurse pe baza indivizilor sau grupurilor cu funcții de business foarte clare (ex. administrator, inginer level 1, manangement). Modelul de securitate bazat pe roluri include o structură complexă de atribuiri, autorizări și permisiuni, construite special pentru a reglementa accesul utilizatorilor la sistem.

Audit Software

Pentru a garanta securitatea software-ului dezvoltat într-o organizație, pasul final după codare și testare este auditul de securitate. În primul rând, se verifică vulnerabilitățile rămase în urma procesului de codare, inclusiv evitarea vulerabilităților cunoscute ale limbajului sau librăriilor folosite. În al doilea rand, se poate supune software-ul unui stress test pentru a obține acces nepermis.

Examinam independent produsele și procesele software și conformitatea lor cu specificațiile inițiale, standardele tehnice acceptate global și cerințele legale.

Verificam ce parți din aplicație nu se mai folosesc și reprezintă un risc inerent prin deprecare.

Rezultatele auditului includ atât riscuri identificate, cât și recomandări de corectare.

Audit infrastructura

Efectuăm examinări independente a infrastructurii hardware pentru a constata starea acestora în conformitate cu cerințele organizației.

Indicăm upgrade-urile hardware eficiente din punct de vedere cost-beneficiu.

Implementăm servicii de cloud public, privat sau hibrid (AWS, Azure, GCloud sau altele)

Beneficiile serviciilor de cloud:

●  Scalabilitatea : deoarece supplier-ul ofera întreaga infrastructură, nu este nevoie de angajați suplimentari în cazul în care business-ul scaleaza

●  Costuri scăzute: nu este nevoie de investiții în infrastructura hardware și în personal de mentenanță

●  Flexibilitate crescută: organizația se poate abona sau poate renunța oricând la servicii